Sitemap    

Søvejsregler

Er robåde, kajakker, kanoer og andre både under roning omfattet af de internationale søvejsregler som også er dansk lov ?

 

SVAR:

Robåde, kanoer, kajakker og andre både under roning betragtes som skibe (både). De der sejler den slags både skal derfor også rette sig efter alle de regler, der gælder for alle skibe nemlig de internationale søvejsregler, som er dansk lov. Disse regler omtaler ikke robåde specifikt, men i Søvejsregler, 9. udgave (er lige udkommet), i kommentarerne til regel 18, side 35 er følgende anført:


"Fartøjer under roning er ikke direkte omtalt i vigereglerne. Grunden hertil er nok, at begrebet "tilfældets særegne omstændigheder" (se regel 2) for ofte vil spille ind, hvor en robåd møder et andet fartøj. Vigereglernes hovedprincip er imidlertid, at den stærkere viger for den svagere. Anvendes dette princip på robåde, betyder det, at maskindrevne skibe og sejlskibe (herunder sejlbrætter)- i overensstemmelse med godt sømandskab, jf. regel 2- skal gå af vejen for fartøjer under roning. Fartøjer under roning bør dog i egen interesse så vidt muligt holde sig uden for sejlruter og løb, hvor andre skibe sejler. I forholdet mellem to fartøjer under roning vil det nok være naturligst at anvende reglerne for maskindrevne skibe."


Det betyder, at alle der færdes på vandet skal kunne søvejsreglerne (plus mange andre ting). Forholdet mellem robåde og andre skibe omtales også i Søsportens Sikkerhedsråds pjece "Lov og ret på vandet". Denne kan bestilles på www.soesport.dk og tilsendes gratis.

Tvørabáturin Ro- og Fritidsklub | CVR: 33225776 | Vesterhavsvej 9A, DK-2150 Nordhavn  | Tvorabaturin1999@gmail.com