Sitemap    

Signalflag

Som nævnt har signalflag både en alfanumerisk betegnelse og en speciel betydning. I nedenstående skema kan de se den alfanumeriske betegnelse for de enkelte flag. Du kan også se den specielle betydning ved at føre musen over et af flagene.
Jeg har dykker ude. Hold godt klar med langsom fart. A Jeg laster eller losser eller transporterer farlig sgods. B Ja (bekræftende eller "Betydningen af den forgående gruppe er bekræftende") C Hold klar af mig: Jeg har vanskeligt ved at manøvrere. D
Jeg drejer til styrbord. E Jeg er ikke manøvredygtig: sæt Dem i forbindelse med mig. F Jeg ønsker lods. Når afgivet af fiskeskib på eller i nærheden af fiskebanker; Jeg er ved at bjærge mine redskaber. G Jeg har lods om bord. H
Jeg drejer om bagbord. I Hold godt klar om mig. Jeg er i brand og har farligt gods om bord, eller jeg lækker farligt gods. J Jeg ønsker at komme i forbindelse med dem. K Stop Deres skib øjeblikkeligt. L
Mit skib ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet. M Nej (nægtende eller "Betydningen af den foregående gruppe er benægtende") Dette signal må kun gives visuelt eller med lyd. Når højtaler eller radio benyttes , skal signalet være "NO" N Mand over bord O I havn : Alle mand skal møde om bord, da skibet skal afgå.Til søs : Kan benyttes af fiskeskibe i betydningen : Mine redskaber har hold i en forhindring. Til søs : Kan som lydsignal også benyttes i betydningen: Jeg anmoder im lods. P
Mit skib er smittefrit, og jeg anmoder om frit samkvem med land. Q R Min maskine går i bak. S Hold klar af mig, jeg er beskæftiget med parfiskeri. T
De stævner mod fare. U Jeg behøver hjælp. V Jeg behøver lægehjælp. W Afbryd Deres forehavende og giv agt på mine signaler. X
Jeg driver for mit anker. Y Jeg ønsker slæbebåd. Når afgivet af fiskeskib på eller i nærheden af fiskebanker: Jeg er ved at sætte mine redskaber. Z

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 Svarstander
Lighedsstander I
Lighedsstander II
Lighedsstander III
Tvørabáturin Ro- og Fritidsklub | CVR: 33225776 | Vesterhavsvej 9A, DK-2150 Nordhavn  | Tvorabaturin1999@gmail.com