Sitemap    

Regler for roning

Regler for roning i færøeske både udenfor Færøerne
 
Bitmap https://ffav.dk/kapprodur/
Der afholdes et mesterskab i kaproning i færøeske både blandt interesserede klubber og foreninger i norden uden for Færøerne.
 
                                                     § 2
Foreninger i de nordiske lande kan deltage i mesterskabet
 
                                                     § 3
Der er 4 stævner der giver point til mesterskabet i kaproning i Færøeske både uden for Færøerne. De er hos Tvørábáturin, regattaen i Ishøj, Knørrur og regattaen i Sorø. Både skal have deltaget i mindst 2 ud af 4 stævner for, at kunne opnå mesterskabet.
 
                                                   Stk. 2
De pointgivende roninger bliver roet i denne rækkefølge:
                                              Tvørábáturin
                                              Ishøj
                                              Knørrur
                                              Sorø
Andre roninger kan lægges til disse roninger, efter komiteen´s nærmere bestemmelser herom. Hvis plads og eller antal af både gør det nødvendigt, vil der blive roet i indledende heat. Til finaleheatet vil de to bedste både fra hvert heat gå videre.
                                                  Stk. 3
En ny regatta vil kunne søge til komiteen, om at blive pointgivende efter 1 år.
 
                                                     § 4
Disse stævner skal senest 1 april meddele komiteen hvornår stævnerne skal afholdes.
 
                                                     § 5
Roere på drenge og pige både skal være fyldt 14 år senest 1 maj samme år. Dog må ingen roere være over 35 år.
 
                                                   Stk. 2
Roere på oldboys og old girls skal være fyldt 35 år senest 1 maj samme år, dog må der være 2 roere der er fyldt 30 år den 1 maj samme år.
 
                                                   Stk. 3
Roere på veteran både skal vare fyldt 50, dog kan 3 roere være fyldt 45 før 1 maj. Hvis veteraner ror i 6 mannafær, så må der kun være to roere der er fyldt 45 år før 1 maj.
 
                                                   Stk. 4
Ved særlige forhold kan der søges dispensation for alder.I tilfælde af, at en båd med dispensation vinder et stævne, vil båden få tildelt 0 point, men får medaljerne.
 
                                                      § 6
Alle besætninger der skal deltage i mesterskabet, skal senest 5 dage før det første stævne sende deltagerliste og besætningsliste til komiteen. Kommer der en ny roer ombord på båden skal komiteen have navnet senest 5 dage før det næste stævne
 
                                                      § 7
Længden af målet bør være 1000 meter, dog kan der laves undtagelser hvis omstændighederne ikke tillader 1000 meter.
 
                                                      § 8
Kompetente startdommere skal sørge for, at stævnet ligger lige på alle de deltagende både, da der bliver startet. Alle både og besætninger skal lystre startdommeren og hoveddommeren. Hvis en besætning kommer for sent til start målet kan startdommeren starte når de andre både er klar. Før starten skal startdommeren råbe højt og tydeligt "KLAR". Der kan benyttes fast start, startdommeren kan i de enkelte tilfælde afgøre om der skal bruges løs start.                                                       § 8 stk. 2.Regler for advarsler:Advarsler bliver givet:Om en båd ikke lystrer startdommeren eller hoveddommeren, om en båd skaber sig fordel ved, at have fart på båden, før der bliver startet (tyvstart). Om en båd under selve roningen går ud af sin bane, og lægger sig ind i en andens båd bane. Og om en styremand/kvinde rejser sig under selve kaproningen.
 
                                                     § 8 stk. 3.Bliver disse regler ikke overholdt, får båden et gult eller rødt kort. 2 gule kort giver 1 rødt, de gule kort følger fra regatta til regatta, i den indeværende sæson. Får en båd et rødt kort, så bliver den ekskluderet fra roningen denne dag. Men møder så til næste regatta uden kort i hånden.
                                                     § 9Hvis en båd får ødelagt årer eller hamlebånd uden at det er sket ved sammenstød skal roningen fortsætte uden at blive forsinket af dette. Hvis en båd kommer ud for dette uheld, og ikke har tænkt sig at fortsætte roningen skal besætningen blive siddende i båden og ikke forstyre de andre både og dommeren. Hvis disse regler ikke bliver overholdt kan startdommeren nægte båden at starte ved omroning.
 
                                                     § 10
Både der følger med i roningen må ikke komme ind i ro-området. Hoveddommeren har pligt til, at sørge for at dette bliver overholdt.
 
                                                     § 11
Den båd der først krydser mållinjen vinder. Hvis roningen er så tæt, at dommeren ikke kan afgøre hvem der først krydser mållinjen ved målfoto skal der ros om mellem disse både. Hvis en besætning nægter, har den anden båd vundet. Både der er lige efter 1 pladsen får samme placering og pointal, og pointal for de lavere placeringer falder således bort.
 
                                                    Stk 2
Regattaerne har pligt til at optage mållinjen.
 
                                                     § 12
Komiteen har pligt til, at give de enkelte foreninger resultatet og pointal efter roningen, senest 14 dage efter regattaerne har været afholdt. Samme pligt har de enkelte regattaer.
 
                                                     § 13
Pointerne bliver givet på denne måde.
 
Båd nr. 1 får 4 point
Båd nr. 2 får 3 point
Båd nr. 3 får 2 point
Båd nr. 4 får 1 point
 
Både efter nr. 4 får ingen point. Har flere både samme pointal vil den båd der klarer sig bedst på den sidste roning blive mestre.
 
                                                      § 14
Komiteen skal mødes senest 1 april. Det er op til den enkelte klub, at vælge deres repræsentant og suppelant i komiteen.
 
                                                      § 15
Disse regler kan kun ændres ved enighed i komiteen.
 
                                                      § 16
Dommerkomiteen skal virke som klageinstans og højeste myndighed på regattaerne. Komiteen skal sættes af en rokyndig fra hver klub. Dog må den rokyndige ikke være aktiv roer. Kan en af klubberne ikke stille med en passiv rokyndig, kan denne ikke være formand for komiteen. Ved stemmelighed har formanden afgørende stemme.
 
 
"Regler for roning i færøeske både udenfor Færøerne"
på Sóljans hjemmeside (Sorø): https://ffav.dk/kapprodur/
Tvørabáturin Ro- og Fritidsklub | CVR: 33225776 | Vesterhavsvej 9A, DK-2150 Nordhavn  | Tvorabaturin1999@gmail.com