Sitemap    

Love og regler

Generelt skal foreningens medlemmer overholde alle gældende søfartsregler. Derudover anbefales det, at alle medlemmer læser nedenstående brochurer omhyggeligt. Brochurerne er udgivet af Søsportens sikkerhedsråd og indeholder love og regler på vandet og alle tænkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Reglement for kajakroere


Nedenstående sikkerhedsreglement og er gældende for kajakroere i foreningen. Overtrædelse af reglementet kan medføre roforbud i en periode bestemt af bestyrelsen. Gentagne overtrædelser kan medføre eksklusion efter foreningens love og vedtægter.

 


§ 1 Foreningens medlemmer
Ved indmeldelse i foreningen skal medlemmer skrive under på at de ikke lider af sygdomme der kan medføre at en pludselig mister bevidstheden, får lammelser eller nogen anden form for lidelser der kan være farlig ved kajaksejlads. Derudover skal medlemmer skrive under på at de kan svømme mindst 600 m uden bundkontakt. Det er den enkeltes roers ansvar at vedligeholde sine svømmefærdigheder.


§ 2 Frigivelse af kajakroere

Et medlem betragtes som friroet efter at klubbens instruktører, ud fra nedenstående, vurderer om medlemmet er kvalificeret til at ro alene. Efter frironing indskrives medlemmet i medlemslisten som et friroet medlem. Generelt skal medlemmer minimum udføre nedenstående for at blive friroet.

 • Er fyldt 14 år
 • Skal kunne svømme 600 m jf. § 1
 • Skal ved kæntring komme overbevisende op i kajakken uden hjælp.
 • Gennemføre grundlæggende redningsøvelser som f.eks. H- og T-redning samt grønlændervending.
 • Kan dokumentere ved hjælp af § 6 at have tilbagelagt 80 km.
 • Have kendskab til reglerne "Lov og ret på vandet", som beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd.

Frigivne kajakroere må:

 • Ro alene inden for det der af bestyrelsen betegnes som dagligt rovand.
 • efter aftale med bestyrelsen ro udover det daglige rovand.

Ikke frigivne kajakroere må ikke ro alene.

§ 3 Redningsveste
Godkendte (DVN/CE - mærkede) redningsveste SKAL, medbringes i båden på alle roture. Iføring af redningsveste bør øves jævnligt.

I perioden 1. oktober til 1. maj skal alle roere være iført en godkendt redningsvest.

§ 4 Klubbens daglige ro område
Klubbens daglige ro område er: Københavns havn. Kyststrækning fra Køge bugt til Helsingør.

 

§ 5 Daglig roning
Under den daglige roning skal roerne altid ro så tæt på land, at de kan bjærge sig selv og båden på land ved uheld eller kæntring. Denne grænse er maksimum X meter fra land.
Roerne har pligt til at undersøge vejrudsigten inden turen påbegyndes. Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge under roningen skal der straks søges land. Under roning i mørke skal ethvert fartøj medføre en klart lysende lygte, rede til brug. Indtagelse af alkohol og andre rusmidler umiddelbart før og under roning er ikke tilladt.
Efter brug renses kajakker, pagaj, veste o.a. tilbehør grundigt for saltvand, tang m.m.
Kajakker med alt tilbehør sættes tilbage på deres respektive pladser efter at de er blevet brugt og renset.

 

§ 6 Udskrivning / ro – protokol
Før en rotur skal roeren/roerne skrives i ro - protokollen, som skal føres med omhu.

Inden afgang udfyldes:
Navn, dato, hvor går turen hen, estimeret tidspunkt for tilbagekomst (skal ikke kunne misforstås).

Ved hjemkomst:
Angives turens længde i km, som kvittering for at du (og dit mandskab) er kommet godt hjem.

§ 8 Vinterroning / Vinterroreglement
I perioden 1. oktober til 1. maj ros der efter vinterroreglement. Herunder gælder at:

 • Roeren skal være fyldt 18 år ved vinterperiodens start
 • Afstanden til land må aldrig overstige 50 m
 • Roerne skal under hele turen være iført en godkendt rednings/svømmevest (se § 3)
 • Roerne skal være iført minimum våddragt
 • Ved is (fast eller drivis) må der ikke ros

§ 9 Langture

 

Definition af langture: Enhver tur udover det daglig ro område (se § 4), går under kategorien langture.

 

§ 10 Materiel
Alle kajakker skal være godkendt af klubbens bestyrelse, samt være mærket med klubbens navn, eller kendingsmærke, således at en båd til enhver tid kan identificeres.

 

§ 11 Klubbens lokaler
Sidste mand af sted, har ansvaret for at sikre at klublokaler efterlades ansvarligt og i aflåst tilstand.

Tvørabáturin Ro- og Fritidsklub | CVR: 33225776 | Vesterhavsvej 9A, DK-2150 Nordhavn  | Tvorabaturin1999@gmail.com